Tõmbekeskus on Eestimaa

Milline võiks välja näha Eesti  tuleviku mudel, mis tooks rahva taas maale,  arendaks põllumajandust, kasvataks tööhõivet ja looks kindluse Eesti tulevikule? Kindlasti ei ole tõmbekeskuste loomine ehk väiksemate valdade jõuga liitmine see mudel, mis positiivseid muutusi esile kutsuks. Uute tõmbekeskustega …

Loe edasi »

Avatud suletud turul

Energiaturu täielik avamine 2013 on toonud meile tunduvalt  kallima elektri võrreldes reguleeritud hinnaga turul. Kas ikka oleme õigel teel, kas seda me soovisimegi? Elektrituru liberaliseerimine läbi turu avamisse oli juba ette teada, et turu liberaliseerimist, kui sellist ei toimu, kuna …

Loe edasi »

Uue arengu suunad

Kes raiub läbi Gordioni sõlme Sihikindel ja jätkuv energeetika areng  on Eestile kindlasti oluline tulevikuperspektiiv, kuid kui seda arengut ei toeta kompetentsus ja hoolikalt läbikaalutletud tegevus, võib tekkida arengupeetus, mille ravi võib nii kulukaks kujuneda,  et isegi tarbija seda  maksta …

Loe edasi »

Pank, Otsekorraldus

Eesti panganduses puudub riiklik mõtlemine   Tõuke käeseleva artikli kirjutamiseks andis teisipäevaõhtune ETV saade „Vabariigi kodanikud“, kus Eesti Panga asepresident Madis Müller väitis, et riigi piiriäärsetel aladel ei peagi sularaha kättesaadav olema. Niisugune ütlemine kinnitab, et riigielu korraldav kõrge ametnik …

Loe edasi »