Kes teostab Eestis energiapoliitikat.

  21.mail toimus Brüsselis Euroopa energiajulgeoleku konverents, kus kutsuti üles liikmesriike tõhustama energiatootmist kohalikest energiaallikatest. Antud meede on oluline samm tõhustamaks energiasõltumatust imporditavatest kütustest Venemaalt Ukrainas toimuvate sündmuste valguses.   Eestile on delegeeritud täiendav panus Euroopa energiajulgeoleku tõhustamiseks ja see …

Loe edasi »

Kas lülitame mõtlemise välja ja vajutame nupule?

  „Kas programmist tuleneva üle me enam ei juurdle ega analüüsi ja lülitame mõtlemise välja ja vajutame nupule? Milline on Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammide mõju Riigikogu tööle? Kuidas on võimalik üldse sellise eelnõu ja seletuskirja põhjal otsustada niivõrd olulist küsimust,“ küsis …

Loe edasi »

Kiivas energeetikamajandus

Eesti energeetika lipulaeva AS Eesti Energia (EE) õlitööstuse Enefit tehnoloogiat on just kui pikselöök tabanud, EE rahavood kokku kuivanud ja investeerimis kavad löögi all. Soov  kujuneda rahvusvaheliseks tehnoloogiat müüvaks ettevõtteks jääb unistuseks vähemalt nii kauaks, kuni jätkuvad avariid ja ei …

Loe edasi »

Tõmbekeskus on Eestimaa

Milline võiks välja näha Eesti  tuleviku mudel, mis tooks rahva taas maale,  arendaks põllumajandust, kasvataks tööhõivet ja looks kindluse Eesti tulevikule? Kindlasti ei ole tõmbekeskuste loomine ehk väiksemate valdade jõuga liitmine see mudel, mis positiivseid muutusi esile kutsuks. Uute tõmbekeskustega …

Loe edasi »