Seltsi arvamus ja seisukohad erakonnaseaduse muutmise seaduse kohta.

Lähtudes seadusloome heast tavast, pöördus selts hinnangu saamiseks eksperdi PhD Mart Raukase poole.

Loe pöördumist: Seltsi arvamus ja seisukohad erakonnaseaduse muutmise seaduse ( 144 SE ) kohta.