Euroopa Komisjoni otsus teemal: tasuta saastekvoodid elektritootmise moderniseerimiseks

KOMISJONI OTSUS,
23.5.2012,
seoses Eesti esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 10c lõike 5 kohase taotlusega eraldada üleminekuperioodil tasuta saastekvoote elektritootmise moderniseerimiseks

Loe otsust: EUROOPA KOMISJONI OTSUS 2012.05.23