Vuti tänava kõrgepingeliinid

24dal septembril 2014, toimus Lilleküla Seltsi kohtumine As Elering juhatuse esimehe Taavi Veskimägiga, kus arutluse all oli Vuti tänava kõrgepingeliini maa alla viimise küsimus. Lilleküla seltsi juhatuse esimees Olav Kivirand andis üle Lilleküla Seltsi pöördumise, milles nõutakse tööde lõpetamist veel sellel aastal. Pöördumisele oli alla kirjutanud 48 Vuti tänava elanikku, mis on märk sellest, et tegemist on kohaliku kogukonna jaoks olulise küsimusega, mis vajab kiiret lahendust. Taavi Veskimägi kinnitas, et AS Elering on probleemist teadlik ja samuti huvitatud sellest, et antud tööd saaksid lõpetatud sel aastal.