Veel negatiivsest majanduskasvust

Meie majanduskasv aeglustus juba aasta tagasi ja nüüd on sellest järjest vähenevast

majanduskasvust saanud üllatavalt suur negatiivne tulemus ehk teiste sõnadega kasvu

asemel kahanemine. Niisuguse ebasoodsa tulemuse tekkimisel hakkame otsima ikka

põhjuseid. Majandusanalüütikute hinnangul oli majanduslanguse põhjus nõrk

väliskeskkond, investeeringute vähenemine ja soe ilm. Ei tea kas lõunanaabrite juures

oli külmem ilm aga Läti SKT on samal ajal kasvanud 2,8 protsenti ja Leedus 2,9

protsenti ja ei saa ju ometi väita, et kolm Balti riiki tegutsevad eri majandusruumides. Loe edasi