Eesti nokia mudeliks võiks olla Singapur

Andmaks hinnangut olukorrale, kus meie riik hetkel asub, võime rääkida peegeldusest seni tehtud otsuste, riiklike arengukavade ja seaduste sümbioosist. See, et meil läheb hästi ja olemegi endaga jätkuvalt  rahul ei ole midagi muud, kui iseenese pettus, kui arvesse võttes meie pidevalt kahanevat riik.

Kogu taasiseseisvumise perioodi jooksul ei ole me piisavalt suutnud realiseerida  Eesti geopoliitilist asukohta ega suutnud arendada välja naabritega vastastikku kasulike  diplomaatilisi, kui ka ärilisi suhteid. Eriti muret tekitav olukord on praegu, mille juured ulatuvat 2007. aastasse kui Eesti riik teisaldas venelastele olulise sümboli, nähes selles ohtu Eesti iseseisvusele.

Loe edasi

Государство, поверни лицо к народу

Государство, поверни лицо к народу.
Или механизм формирования цен на электричество нуждается в капитальном ремонте.

olav-kivirand-647-ruЭстонская пословица гласит: «Умный не спешит».

Так и решения в энергетике должны быть тщательно взвешены. Нужно учитывать все возможные последствия этих решений на долгий период  на развитие экономики  и на достаток потребителя. Рассматривая развитие последнего времени – открытие электрорынка, и более раннее – Государственная программа развития Эстонской Энергетической экономики, остаётся впечатление, что мы не способствуем развитию своей страны, создавая негармоничные, затратные и с сомнительной пользой способы энергопроизводства и в поиске новых возможностей налогообложения потребителей. Также присоединение к электрорынку в начале 2013 года было явной спешкой, с целью получения прибыли, не смотря на то, что рынок не был подготовлен, отсутствовали подключения и рынком властвовал монопольный производитель.

Предпочтением для действия электрорынка является то, что ни у одного производителя электричества не должно быть больше 40% (закон конкуренции) и присоединившиеся к рынку страны должны быть в состоянии обеспечить электричеством внутренний рынок своей страны. В данный момент Латвия и Финляндия обеспечивают свой внутренний рынок частично, Литва только на 18%.

Loe edasi