Konverents “Põlevkivi jätkusuutlik kasutamine”

MTÜ Lilleküla Selts korraldab 27.11.2014. konverentsi “Põlevkivi jätkusuutlik kasutamine”  Rahvusraamatukogus algusega kell 14.00

Põlevkivi jätkusuutlik kasutaminePõlevkivi kui Eesti olulisem maavara ja meie jätkusuutlikkuse tagaja pole hetkel piisavalt väärtustatud. Peame oluliseks põlevkivitemaatika ülestõstmist, et tekitada laiaulatuslik debatt teemadel “Põlevkivi jätkusuutlik kasutamine”, “Kellele kuulub põlevkivi?” ja “Kas Eesti kodanikul on õigustatud ootus taskukohasele elektri ja toasooja hinnale? Hetkel arutlusel olevate energiamajanduse ja põlevkivi riiklike arengukavadega tutvumisel jääb mulje, et arengusuundi pole piisavalt ega veenvalt põhjendatud.

Põhieesmärgiks peaks olema põlevkivi mõistlik kasutamine, kus hetke majandustulemus ei rööviks tulevastelt põlvkondadelt võimalust oma energiajulgeolekut kindlustada. Kasutatav põlevkivi poolkoksistamise tehnoloogia on ajale jalgu jäänud madala ressursiefektiivsusega, ega taga üha karmistuvate keskkonnanõuete täitmist. Eesrindlikumate kaasaegsete tahkekütuste tehnoloogiate arendamine, mille ressursiefektiivsus on kordades kõrgem, ei huvita hetkel õlitootjaid. Sageli kasutatakse energiajulgeoleku mõistet Eestis kallutatult.

Loe edasi