Cокращение 600 энергетиков Eesti Energia

«Eesti Energia» добивается повторения бронзовой ночи в Ида-Вирумаа?

Запланированное акционерным обществом  Eesti Energia сокращение 600 энергетиков в Ида-Вирумаа  может привести к событиям, подобным «Бронзовой ночи».
07.10.2011 общество Lilleküla встретилось с председателем профсоюза нарвских энергетиков Владимиром Алексеевым.
Встреча происходила в Нарве, на Пушкина 15, в кафе «Kebaр» с 20.30 и длилась полтора

В ходе открытой беседы выяснилось, что АО Eesti Energia (сокр. ЕЕ) собирается сократить 600 энергетиков и заменить их временной рабочей силой. Выяснилось, что причина сокращений заключается в экономии как на зарплатах и социальном страховании, так и на оплате подоходного налога и налога по безработице.
Начиная с 1991 года между нарвскими энергетиками и правительством соблюдался негласный договор, по которому жителям Нарвы гарантировались рабочие места. Это одна из причин, по которой в данном районе сохранялась стабильность. Руководство инвестиционного банка EE не учло факт возможности возникновения ситуации, по которой Ида-Вирумаа в последствии может потерять стабильность.

Loe edasi

Valimised üheaegselt kahel toolil

Õigusest , kohustusest ja vastutusest

 

Käesolevat lugu ajendas kirjutama Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku

Erakonna koalitsioonilepingus sätestatu, mille kohaselt tahetakse riigikogu liikme ja

kohaliku omavalitsuse volikogu liikme ühitamise keeld ära kaotada. Taustaks veel

asjaolu, et värskelt ametisse asunud Vabariigi Valitsuse liikmetest ligemale pooled

kandideerivad Europarlamenti, sealhulgas üks mees pole veel Brüsselist valitsusse

tööle jõudnud, kui juba kandideerib uuesti sinna tagasi. Nii kulutavad lähikuudel

valitsusliikmed palju aega valimistele ja riigi asjade ajamine jääb tahaplaanile. Kas

see näitab otsuseid langetavate erakondade nõrkust ja erakonnaga seotud võimekate

inimeste väikest arvu? Loe edasi