Elekter

Energia- ja kliimapoliitikast ning taastuvenergiast

 

Postimehe (20.02.2014) ühe lehekülje võttis enda alla huvitav väitlus EL kliima- ja

energiapoliitikast, milles osalesid Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Rene Tammist

ja Maailma Energianõukogu Euroopa regiooni juht Einari Kisel ning väitluskohtuniku

rolli täitis Sten Andreas Ehrlich. Järgnevas kirjutises analüüsib siinse loo autor

erapooletult väitluses väljaöeldud seisukohti rõhuasetusega taastuvenergia

Termin „taastuvenergia“ ja „taastuvelekter“ on laialt kasutusel, kuid see on kohati

eksitav, sest ärakasutatud elekter ei taastu, taastub aga see energia kandja (tuul, vesi,

puit jne), mille energia muundatakse elektriks. Loe edasi