Maa tuleb täita Biogaasi jaamadega!

Milline võiks välja näha Eesti  tuleviku mudel, mis looks tõeliselt avatud turu nii elektri kui ka gaasile, tagaks rahva taastootmise, arendaks põllumajandust, kasvataks tööhõivet ja looks kindluse Eesti tulevikule?

Kindlasti ei ole tõmbekeskuste loomine ehk väiksemate valdade liitmine see vahend, mis positiivseid muutusi esile kutsuks (hetkel on söötis 400 tuh.hektarit põllumaad). Uute tõmbekeskustega tõmmatakse maa veel tühjemaks.

Maa tuleb täita Biogaasi jaamadega