Lilleküla Seltsi üleskutse

Vajame laiapõhjalise avatud  diskussiooni alustamist ja rahvaküsitluse korraldamist “Kas Eesti on õigel teel?”.

MTÜ Lilleküla Selts on mures Eesti tuleviku pärast.  Elu Eestis liigub kohutava kiirusega sõna otseses mõttes pimeduse suunas – elekter kui esmatarbekaup on muutunud hiilivalt luksuskaubaks ja hindade jätkuv tõus jätab paljud inimesed ilma sooja ja valguseta.

Omavalitsused on sunnitud lülitama välja tänavavalgustuse, mis omakorda toob kaasa kuritegevuse kasvu ja turvatunde kadumise. Jätkuvalt kerkivad elektrihinnad tekitavad plahvatuslikku inflatsiooni, konkurentsivõime kaob, investeeringud vähenevad. Eesti inimene on küürus riigi poolt kehtestatud maksude all ja läbi tõusva elektrihinna on rakendatud tahtmatult investori rolli. Hinnad kõikidele esmatarbe kaupadele tõusevad ja selle lõppu pole näha. Inimesed kaotavad lootuse, ühiskond vaesub, korruptsioon lokkab.

Valitsuskoalitsiooni poliitikuid ei huvita rahva käekäik, nad vaid pilluvad teine-teist poriga. Kuhu me liigume, kui Eesti laeva tüür on purunenud, purjed on rebenenud, kapten ei suuda laeva juhtida, pootsman ja madrused mõistavad olukorra teravust aga vaikivad.

Oleme jõudnud Eestis olukorda, kus ajakirjandus vaikib ja on valitsuse kindla kontrolli all. Vajame dialoogi valitsusega ja võimalust avaldada oma seisukohti meedias. Praegu ei ole veel hilja parandada laeva tüür ja purjed. Me võime ju vaadata läbi sõrmede ja mitte midagi teha, kuid  tõele näkku vaadates  peaksime kõik olema mures Eesti tuleviku pärast – olukord tekitab pessimismi, tahame seda või ei taha.

Lilleküla Selts on teinud rida ettepanekuid olukorra parandamiseks, avaldanud survet valitsusele, parlamendile ja presidendile. Suurem osa meie tegevusest on kajastatud meie kodulehel  www.lillekylaselts.ee.

Selleks, et tõhusamalt edasi liikuda, vajame Teie moraalset abi ja rahalist toetust. Eesti jätkusuutlikus on meie kätes ja igaühe panus aitab sellele kaasa.

Palume meie tegevust toetada!

Teie Lilleküla Selts

Unistused ei täitu iseenesest, need tuleb täide viia. Toeta meid ja meie toetame Sind!

Swedbank: 221053209417

Kas riigiettevõttel on õigus optimeerida riiklike makse?

AS Eesti Energia 2010. majandusaasta aruande lk 171 ” Kasumi jaotamise ettepanek” kohaselt , jättis riigile kuuluv ettevõte reinvesteeringuna ettevõttesse tulu, millelt  kehtiva tulumaksuseaduse soodustuse kohaselt ei pidanud tasuma tulumaksu.

“seoses Eesti Energia kontserni jätkuva finantseerimisvajadusega jätta ülejäänud jaotamata kasum summas 4 759 755 600,87 kr jaotamata.”

Küsimus; Kas riigile kuuluvale eraõiguslikule juriidilisele isikule on tulumaksuseaduses sätestatud soodustus reinvesteeritud kasumilt põhjendatud ?

Juhul, kui riigile kuuluvale ettevõttele selline soodustus ei oleks laienenud, siis oleks saanud 2010. aasta ettevõtetele kehtestatud tulumaksu 21% alusel summast 4 miljardit 759 miljonit 755 tuhat kuussada, 87 kroonist,  saanud riik tulumaksu 999 miljonit 548 tuhat kuussada seitsekümmend kuus krooni ja 82 senti .

Kasumi jaotamise ettepanek EE lk 171-1