Lilleküla Seltsi seisukohad elektrituruseaduse muutmise seaduse osas

MTÜ Lilleküla Selts avaldas oma seisukohad, arvamuse ja ettepanekud elektrituruseaduse muutmise seaduse kohta.

Selts on võtnud vastu oma peamise seisukoha, milles leiab: vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu art 107 ( endine EÜ asutamislepingu artikkel 87) lg 3, mis sätestab siseturuga kokkusobivaks võib pidada:  punktis a) abi majandusarengu edendamiseks niisugustes piirkondades, kus elatustase on erakordselt madal või kus valitseb tõsine tööpuudus, ja artiklis 349 osutatud piirkondades, arvestades nende struktuurilist, majanduslikku ja sotsiaalset olukorda; sama lõike punktis b) abi üleeuroopalist huvi pakkuva tähtsa projekti elluvimiseks või mõne liikmesriigi majanduse tõsise häire kõrvaldamiseks.

Loe Riigikogule esitatud seisukhtadest kogu dokumenti >>